Usługi prawne w zakresie patentów i wzorów użytkowych

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie patentów, które udzielane są bez względu na dziedzinę techniki na wynalazki — nowe rozwiązanie o charakterze technicznym posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania. Czas ochrony wynalazków wynosi 20 lat, które liczone są od daty zgłoszenia go w Urzędzie Patentowym. Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w ochronie wynalazków oraz badaniach patentowych, które obejmują szeroką analizę zdolności patentowej. Działamy w oparciu o najnowsze technologie oraz sprawdzone rozwiązania. Jesteśmy zdania, że należy chronić swoje dobra, ponieważ posiadanie wyłącznego prawa w postaci patentu daje ogromną przewagę nad konkurencją.

wizualizacja

Wzory użytkowe

Nasi klienci uzyskają pełne wsparcie w zakresie ochrony wzorów użytkowych. Przy czym takimi wzorami są nowe i nadające się do przemysłowego stosowania rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwalej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. Czas trwania prawa ochronnego trwa 10 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym, a podczas niego tylko osoby uprawnione mogą korzystać ze wzorów użytkowych w sposób zarobkowy. Zapewnimy Państwu kompleksową pomoc prawną podczas czynności administracyjnych, ale także będziemy reprezentować we wszelkich sporach dotyczących naruszeń dóbr.